• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بررسی اثر چای سبز بر بیماری سنگ کلیه

بررسی اثر چای سبز بر بیماری سنگ کلیه

موضوع ارائه: بررسی اثر چای سبز بر بیماری سنگ کلیه

ارائه دهنده: فاطمه زراعت کار

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۷ آذر ۹۶