• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تأثیر رسانه بر انتخاب غذای کودکان

تأثیر رسانه بر انتخاب غذای کودکان

موضوع ارائه: Effect of Media on Children’s Food Choices

ارائه دهنده: یگانه بهنام

استاد راهنما: خانم دکتر منیره دهری

تاریخ ارائه: ۱۸ آذر ۹۹