• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر مصرف قهوه بر بروز سرطان کولورکتال

تاثیر مصرف قهوه بر بروز سرطان کولورکتال

موضوع ارائه: تاثیر مصرف قهوه بر بروز سرطان کولورکتال

ارائه دهنده: محسن دورچین

استاد راهنما: خانم پریسا زارعی شرق

تاریخ ارائه: ۲۱ فروردین ۹۷