بلاگ

تاثیر مصرف قهوه بر بروز سرطان کولورکتال

محسن دورچین

موضوع ارائه: تاثیر مصرف قهوه بر بروز سرطان کولورکتال

ارائه دهنده: محسن دورچین

استاد راهنما: خانم پریسا زارعی شرق

تاریخ ارائه: 21 فروردین 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: