• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کورکومین و خواص ضد التهابی آن

کورکومین و خواص ضد التهابی آن

موضوع ارائه: کورکومین و خواص ضد التهابی آن

ارائه دهنده: سیده سارا ابراهیمی موسوی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲