• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تغذیه و خستگی ناشی از سرطان آیا ارتباطی وجود دارد؟

تغذیه و خستگی ناشی از سرطان آیا ارتباطی وجود دارد؟

موضوع ارائه: تغذیه و خستگی ناشی از سرطان آیا ارتباطی وجود دارد؟

ارائه دهنده: محمدهادی بیات

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۲۱ آبان۹۷