• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پلت فرم سلامت هوش مصنوعی موبایل برای تشخیص زودهنگام کووید ۱۹

پلت فرم سلامت هوش مصنوعی موبایل برای تشخیص زودهنگام کووید 19

موضوع ارائه: پلت فرم سلامت هوش مصنوعی موبایل برای تشخیص زودهنگام کووید ۱۹ در افراد قرنطینه با استفاده از یک پروتکل بیوسنسور پوشیدنی: پروتکل برای آزمایش تصادفی کنترل شده

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰