مصرف زیاد پروتئین و سلامت استخوان خوب یا بد

آسیه آراسته

موضوع ارائه: مصرف بالای پروتئین و سلامت استخوان: خوب یا بد؟

ارائه دهنده: آسیه آراسته

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: 21 اسفند 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: