• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

آیا گلیکوتوکسین بر سندرم متابولیک تأثیر می گذارد؟

آیا گلیکوتوکسین بر سندرم متابولیک تأثیر می گذارد؟

موضوع ارائه: آیا گلیکوتوکسین ها در بروز سندروم متابولیک نقش دارند؟

ارائه دهنده: کیمیا عراقی مقدم

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: ۱۱ دی ماه ۹۷