• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

دکتر وحید راثی

عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • سمت: مدیر گروه
ریسرچ گیت
لوگو
لینکدین
لوگو
دکتر وحید راثی

بیوگرافی

.

علایق پژوهشی:

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

دکتری تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه: علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه: علوم پزشکی تبریز