• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

دکتر سارا قاسمی

عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • سمت: هیات علمی
ریسرچ گیت
لوگو
لینکدین
لوگو
دکتر سارا قاسمی

بیوگرافی

علایق پژوهشی:

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

دکتری تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه: علوم پزشکی کرمان

کارشناسی

رشته تحصیلی: مدارک پزشکی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کرمان