• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

دکتر امین عادل

عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • سمت: هیات علمی
ریسرچ گیت
دکتر امین عادل

بیوگرافی

علایق پژوهشی:

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

دکتری تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت دانشگاه: علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تهران