فاکتورهای موثر بر سقط مکرر جنین

موضوع ارائه: فاکتورهای موثر بر سقط مکرر جنین

ارائه دهنده: فائزه چناری نژاد

استاد راهنما: آقای آرمین مختاریه

تاریخ ارائه: آذر 97

دانلود فایل ارائه
  • عوامل موثر بر سقط مکرر جنین
  • حالت پروترومبوتیک در بارداری
  • حالت پروترومبوتیک در بارداری
  • تاثیر ترومبوفیلی ها در بارداری
  •  بررسی فاکتورهای موثر برRPL
  • MTHF جهش ژن
  • میزان شیوع جهش های MTHFR در جهان
  • اثر فولات و ویتامینB6 وB12 درپلی مورفیسم های MTHFR
  • فاکتورV لیدن (FVL)
  • بررسی تاثیر فاکتورv لیدن برRPL در ایران
اشتراک گذاری: