پرستاران و ایمپلنت های دندانی

پرستاران و ایمپلنت های دندانی

کتاب حاضر در عین ایجاز و سادگی، در بر گیرنده ی مطالبی است که نه تنها برای پرستاران بلکه برای دانشجویان و همچنین دندانپزشکانی که قصد آشنایی بیشتر با ایمپلنت های دندانی را دارند، بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

مطالب:

  • ترمیم های ایمپلنتی
  • انتخاب سیستم ایمپلنت
  • آزمایشات قبل از جراحی
  • پروتزهای ثابت
  • پروتزهای متحرک
  • جایگذاری پروتز

دکتر سیدحامد نیکنام
دکتر سیدمحمد ابریشم

ناشر: انتشارات وارستگان
صفحه آرا: الهه نوری
طراح: رضا جنگی

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1390
قطع: رقعی

اشتراک گذاری: