Efficacy of educational video game versus traditional educational apps at improving physician decision making in trauma triage

JournalClub1

موضوع ارائه: Efficacy of educational video game versus traditional educational apps at improving physician decision making in trauma triage: Randomized controlled trial

ارائه دهنده: امیر احمدی

تاریخ ارائه: اسفند 97

دانلود فایل ارائه
  • تشخیص نیازمند جمع آوری و ادغام اطلاعات
  • صحت تشخیص نیازمند تجربه
  • درصورت عدم دقت قضاوت اشتباه درباره بیماری
  • بالا بودن میزان اشتباهات در ارجاع بیماران تروما
اشتراک گذاری: