• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تغییرات میکروبیوتای روده در کم کاری تیروئید

تغییرات میکروبیوتای روده در کم کاری تیروئید

موضوع ارائه: Alterations of the Gut Micribiota in Hypothyroidism

تغییرات میکروبیوتای روده در کم کاری تیروئید

ارائه دهنده: محمدامین محمدی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: ۱۱ آذر ۹۹