تغییرات میکروبیوتای روده در کم کاری تیروئید

محمد امین محمدی

موضوع ارائه: Alterations of the Gut Micribiota in Hypothyroidism

تغییرات میکروبیوتای روده در کم کاری تیروئید

ارائه دهنده: محمدامین محمدی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: 11 آذر 99

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: