الفبای PCR (واکنش زنجیره ای پلی مراز)

کتاب الفبای pcr

ملکول های اسیدنوکلئیک شامل DNA و RNA در روش های مهندسی ژنتیک و نوترکیبی به عنوان ماده ی اولیه محسوب می شوند. استفاده از DNA ناخالص و آلوده سبب ایجاد خطا در نتیجه ی واکنش ها میگردد. اهمیت این مسئله وقتی چشمگیر است که قرار باشد بر مبنای روش انجام شده، قضاوت های حیاتی و سرنوشت ساز انجام شود، مانند تعیین ناهنجاری های ژنتیک و تصمیم بر دستور توقف ادامه ی حیات یک جنین، تشخیص و تعیین بیماری و تصمیم بر نحوه درمان، بررسی صحنه های جرم با استفاده از نمونه ی DNA موجود در محل و تشخیص مجرم و اثبات روابط فرزند و والدین. تنوع  منابع حاوی DNA سبب ابداع روش های گوناگون برای خالص سازی آن ها شده است.

PCR به مثابه ی مشعلی است که انسان کنجکاو در تلاش خود برای دست یابی به مرزهای دانایی برافروخته که حاصل آن یافتن انبوه نادانسته ها و اعتراف به نادانی بوده است.

دکتر فاطمه واحدی

دکتر فاطمه کیفی

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: دکتر امیر بوذری
طراح و صفحه آرا: نرگس محمدزاده، علی جهانگیر فیض آبادی
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

 

چاپ: دوم

نوبت چاپ: پاییز 1392

قطع: جیبی

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :194

اشتراک گذاری: