نگهداری باکتری‌ها

کتاب حاضر حاوی مطالب ارزشمندی در زمینه نگهداری میکروارگانیسم ها است. در این کتاب روش های مختلف نگهداری میکروارگانیسم ها که تا کنون ابداع شده اند مفصلا مورد بحث قرار گرفته است.  روش کار و مواد لازم جهت اجرای روش های مختلف نیز کاملا توضیح داده شد.

در این کتاب نشان داده می شود نگهداری باکتری ها و بسیاری از میکروارگانیسم ها با روش های بسیار ساده ای مقدور می باشد که نیازی به نیروی کاری زیاد و امکانات گسترده و دستگاه ها و وسایل گران قیمت ندارد و از قابلیت اجرای بسیار بالایی برخوردار می باشد.

از جمله این روش ها روش نگهداری باکتری ها با استفاده از دیسک ژلاتین می باشد. این روش و روش های مشابه نگهداری باکتری ها در مراکز کوچک و با امکانات کم، بسیار ساده و کاربردی است و جهت نگهداری میکروارگانیسم ها در این مراکز به جای روش نگهداری با استفاده از کشت دادن بسیار مفید می باشد؛ چون این روش و روش هایی که میکروارگانیسم ها در آن خشک می شود مزایای بسیاری دارند.

در این روش ها آلودگی میکروارگانیسم به سایر عوامل نسبت به روش کشت دادن بسیار کم می باشد. علاوه بر آن باکتری چون از نظر متابولیکی پس از خشک کردن غیرفعال می باشد.

خصوصیات بیوشیمیایی آن ندرتا تغییر می نماید و این در حالی است که در کشت دادن خصوصیات بیوشیمیایی و اصلی میکروارگانیسم به واسطه شرایط نامساعد محیط ممکن است تغییر نماید؛ لذا استفاده از روش های نگهداری خشک سازی میکروارگانیسم ها در مراکز کوچک از جمله آزمایشگاه های میکروبیولوژی دانشگاه ها و بیمارستان ها پیشنهاد می شود.

سپیده حسن‌زاده

کیارش قزوینی

ناشر: انتشارات چشم انداز

چاپ: اول
نوبت چاپ:  1400

اشتراک گذاری: