الفبای پاتولوژی

الفبای پاتولوژی

اگرچه ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه برخی منابع محدود چندان مقبول اهل علم و یا حداقل در چهارچوب رسالت دانشگاه نباشد، اما از آنجا که در کنار مطالعه منابع عظیم و ژرف و بیکران علمی همواره نوعی گرایش به متون خلاصه شده نیز می باشد و از سوی دیگر سالهاست در امر آموزش پاتولوژی عمومی، اتفاق نظری بین اساتید و صاحبنظران فراهم گردیده بر آن شدیم به معرفی موارد منتخب با ذکر تشخیص، تعریف بافت زمینه، ماکروسکوپی و میکروسکوپی بپردازیم.

مطالب:

  • رنگ آمیزی
  • بررسی بافت ها توسط انواع میکروسکوپ
  • نکات مهم قبل از نمونه برداری
  • انتخاب روش صحیح نمونه برداری
  • فیکساسیون بافتی
  • بلوک کردن بافت
  • مقدمه ای بر آسیب شناسی

دکتر نوریه شریفی
دکتر علیرضا رضایی
مرادعلی صفایی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: نرگش محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: زمستان 1393
قطع: جیبی

اشتراک گذاری: