بیماری‏های متابولیک مادرزادی (اختلالات اسیدهای ارگانیک)

بیماری های متابولیک و ژنتیک مادرزادی، به طور معمول به عنوان بیماری های نادر در جامعه مطرح می شوند.

پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر تا حدود زیادی تشخیص بیماری های متابولیک را متحول نموده است.

امید است مطالعه این کتاب باعث شناخت بیشتر از بیماری های متابولیک گردد، این مهم یقینا میتواند در آینده تشخیص زود هنگام و درنتیجه درمان موثرتر را برای بسیاری ار بیماری های متابولیک فراهم نماید.

دکتر عبدالرضا وارسته
دکتر نوریه شریفی
اعظم شفائی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: محمد جهانگیر فیض ابادی
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم
نوبت چاپ: پاییز 1389
قطع: جیبی
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات :120

اشتراک گذاری: