الفبای هورمون شناسی

الفبای هورمون شناسی

سیستم غدد درون ریز بدن وظایف مختلفی از جمله حفظ هموستاز، کنترل متابولیسم، رشد و نمو، تنظیم آب و الکترولیت و … بر عهده دارد. تغییر غلظت هورمون ها با هر علت می تواند منجر به اختلالات متنوعی گردد و سیستم یا سیستم هایی را درگیر کند. برای شناسایی دقیق انواع اختلالات هورمونی بایستی ساختار بیوشیمیایی، نحوه سنتز، نحوه عملکرد، نحوه تجزیه هورمون مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کتاب حاضر به بررسی هورمون ها در هورمون های هیپوفیز پسین و پیشین، غده ی تیروئید، غدد پاراتیروئید، غده آدرنال، غدد جنسی، بارداری و غربالگری های جنینی و مطالعه مورد پرداخته است. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان علوم آزمایشگاهی هستند، بنابراین سعی بر این بوده که تغییرات هورمون ها در اختلالات، تست های تشخیصی و خطاهای کاربر در آزمایشگاه بیان گردد؛ چرا که آشنایی کاربر با تفسیر نتایج و خطاهای آزمایشگاهی مانع گزارش نتایج اشتباه و کاذب می شود.

مطالب:

  • مقدمه ای بر هورمون شناسی
  • محور هیپوفیز – هیپوتالاموس
  • غده ی تیروئید
  • غده ی پاراتیروئید
  • بخش قشری غده ی آدرنال
  • برخی وظائف پزشکان کاروان
  • غدد جنسی
  • بارداری و غربالگری انواع ناهنجاری های جنینی

آرمین مختاریه
خیزران ایازی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: زینب کیافر

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1397
قطع: رحلی

اشتراک گذاری: