• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

دکتر ساجد عربیان

عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

  • سمت: هیات علمی
ریسرچ گیت
لوگو
لینکدین
لوگو
دکتر ساجد عربیان

بیوگرافی

.

علایق پژوهشی:

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

دکتری تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه: علوم پزشکی شیراز

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم تغذیه دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی

رشته تحصیلی: مدارک پزشکی دانشگاه: علوم پزشکی شیراز