الفبای میکروب شناسی عمومی

الفبای میکروب شناسی عمومی

از زمان تولد علم میکروب شناسی در قرن هفدهم تا کنون، دانشمندان همواره به دنبال تحقیق در مورد این دنیای ناشناخته بودها ند. با توجه به گستره ی کتاب های میکروب شناسی در تعداد و حجم های بسیار زیاد و بلاغت کم فروغ ترجمه های در دسترس، این کتاب با گردآوری و تألیف مجموعه اطلاعات به روز، جامع و در عین حال خلاصه از جدیدترین منابع میکروب شناسی دنیا، مناسب دانشجویان گروه علوم پزشکی خواهد بود. انطباق این کتاب با کوریکولوم های آموزشی وزارت بهداشت در شاخه های مختلف علوم پزشکی از دیگر نکات حائز اهمیت در انتخاب این کتاب توسط دانشجویان است.

مطالب:

  •  میکروسکوپ
  • ساختمان باکتری ها
  • فیزیولوژی رشد
  • بیوشیمی و متابولیسم
  • ژنتیک باکتری ها
  • آنتی بیوتیک
  • عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر روی باکتری ها
  • اکولوژی میکروارگانیسم ها و فلور نرمال
  • مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

دکتر داوود منصوری
امید پوراسماعیل

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: امید پوراسماعیل

چاپ: اول
نوبت چاپ: پائیز 1399
قطع: رحلی
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات : 100

اشتراک گذاری: