سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

سیتوژنتیک بالینی

سال ها از کشف واحدهای سازنده یدن و اجزای آن مانند هسته و کروموزوم ها در موجودات زنده می گذرد اما هنوز سوالات بسیاری در مورد ژن ها بی پاسخ مانده است. پاسخ به بعضی از این سوالات توسط  “علم سیتوژنتیک” امکان پذیر می باشد.

سیتوژنتیک یکی از شاخه های علم زیست شناسی و علوم سلولی میباشد که به مطالعه ساختار کروموزم ها و تشخیص بیماری های ژنتیکی با منشا ناهنجاری های کروموزومی میپردازد.

دکتر محمدرضا عباس زادگان

سعیده قضایی، فاطمه کیفی، فرزانه میرزائی

ناشر: انتشارات وارستگان
ویراستار ادبی: مهدی سعیدی رضوانی
طراح و صفحه آرا: فرانو رهاورد پویا
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

 

چاپ: دوم

نوبت چاپ: زمستان 1391

قطع: رقعی

شمارگان:  1000 نسخه

تعداد صفحات :146

اشتراک گذاری: