الفبای کشت سلولی

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، یافتن راز حیات و جاودانه شدن است و در پی این راز و در جستجوی چشمه حیات، به واکاوی درون و بیرون پرداخته و دوردستها و کهکشان ها را درنوردیده است. در این مسیر اجزای درون بدن و سلولها، مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم تجربی بوده است.

مطالب:

  • مقدمه ای برکشت سلولی
  • اجرای تکنیک کشت سلولی
  • عوامل فیزیکی-شیمیایی اصلی برای کشت سلول
  • انواع کشت سلول
  • نگهداری مناسب سلول ها
  • دستورالعمل ها

دکتر فاطمه واحدی
دکتر فرزین صارم
نازیلا آریایی نسب
کاظم بوذری

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: الهه نوری، علی جهانگیر
ناظر فنی چاپ: حمیده خواجه نظام

چاپ: دوم
نوبت چاپ: تابستان 1391
قطع: وزیری
شمارگان:  1000 نسخه
تعداد صفحات :194

اشتراک گذاری: