• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

خلاقیت با تکنیک ۶ کلاه فکری

خلاقیت

موضوع ارائه: خلاقیت با تکنیک ۶ کلاه فکری

ارائه دهنده: دکتر فاطمه مقبلی

دکترای انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • تعریف مفاهیم ایده و خلاقیت
  • توصیف تکنیک ۶ کلاه تفکر
  •  تعریف کار تیمی و تیم سازی