• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

هوش مصنوعی. تهدید یا فرصت؟

هوش مصنوعی. تهدید یا فرصت؟

موضوع ارائه: هوش مصنوعی تهدید یا فرصت

ارائه دهنده: مهدیار حریمی