• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بیمارستان هوشمند

بیمارستان هوشمند

موضوع ارائه: بیمارستان هوشمند

ارائه دهنده: خانم دکتر مقبلی

دکترای انفورماتیک پزشکی

  • معرفی
  • هدف کارگاه
  • روش هوشمندسازی بیمارستانها
  • بحث و نتیجه گیری