ایمنی و کیفیت مواد غذایی (بخش دوم) عطر و طعم گوشت قرمز

مدرس: دکتر پرنیان پزشکی

تهیه کننده: مهندس محمدزاده

تاریخ تولید: آبان 98

اشتراک گذاری: