• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

ایمنی و کیفیت مواد غذایی (بخش اول)

مدرس: دکتر پرنیان پزشکی

تهیه کننده: مهندس محمدزاده

تاریخ تولید: مهر ۹۸