تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن

الهام تاراش

موضوع ارائه: تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن

ارائه دهنده: الهام سادات تاراش

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 8 آذر 96

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: