• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن

تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن

موضوع ارائه: تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن

ارائه دهنده: الهام سادات تاراش

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۸ آذر ۹۶