بهترین مواد غذایی دوران بارداری و شیردهی

بهترین مواد غذایی دوران بارداری و شیردهی

بارداری و شیردهی فرایندهای فیزیولوژیکی به قدمت تاریخ بشر می باشند که در واقع نسل بشر از این طریق صدها هزار سال ادامه یافته است. این روند طبیعی در بسیار افراد بسیار راحت و آسان و در برخی دیگر با مشکلات و عوارضی به همراه است.
عوارض متعددی در دوران بارداری به سراغ افراد می آید که با تقسیم بندی بارداری به سه ماهه اول، دوم و سوم به صورت کلاسیک و دسته بندی شده می توان در مورد آن ها بحث نمود به عنوان مثال در سه ماهه اول تهوع، بی حالی، خستگی و خواب آلودگی علایم آزاردهنده هستند. در سه ماهه دوم به آرامی شکم بزرگ می شود و فعالیت فیزیکی و ورزش تحت تأثیر قرار می گیرد و از طرف دیگر گرفتگی های عضلانی خواب فرد باردار را با اختلال روبرو خواهد کرد. سه ماهه سـوم حرکات روزمره هم به علت بزرگ شـدن شکم تحت تأثیر قرار می گیرد که منجر به بی خوابی های شبانه در مادر می گردد، همچنین حرکات جنین ممکن است موجب ناراحتی و درد در مادر گردد.

مطالب:

  • مواد غذایی مورد نیاز در سه ماهه اول بارداری
  • مواد غذایی مورد نیاز در سه ماهه دوم بارداری
  • مواد غذایی مورد نیاز در سه ماهه سوم بارداری
  • شکایات شایع دوران بارداری
  • دوران شیردهی

دکتر پیام فرح بخش
گلبرگ شعبانی

ناشر: انتشارات وارستگان
طراح و صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح جلد: زینب کیافر

چاپ: اول
نوبت چاپ: بهار 1395
قطع: رقعی

اشتراک گذاری: