راهنمای مصور لیست جانشینی مواد غذایی

راهنمای مصور لیست جانشینی مواد غذایی

راهنمای مصور لیست جانشینی مواد غذایی سروینگ سایزهای توصیه شده هرم غذایی ایرانی که افراد به طور معمول در طول روز استفاده می کنند یا توسط متخصصین و کارشناسان علوم تغذیه و رژیم درمانی در تنظیم برنامه های غذایی و آموزش های تغذیه ای مورد استفاده قرار می گیرد را بیان می کند.

این کتاب به صورت مصور و با بیان مقادیر مواد مغذی دریک واحد از هر ماده غذایی نشان می‌دهد. این کتاب در واقع به شما کمک می کند، که فراتر از گروه های مواد غذایی هرم رفته تا در عمل انتخاب های مناسبی داشته باشید.

همانطورکه می‌دانید تغذیه از نیازهای اساسی و اولیه بشر تلقی می شود، چرا که از آغازین لحظه شکل گیری حیات، شروع و در تمامی مسیر زندگی ادامه داشته و در هر برهه ای از زندگی و بالندگی جسم و جان، بسته به نوع، کیفیت، تنوع و تعادل خود، اثرات متفاوتی را اعمال می نماید.

فهم درست از مواد مغذی یک اصل مهم در فهم تغذیه می باشد، به گونه ای که هر روز اطلاعات زیادی در مورد ارتباط بین الگوی عادات غذایی شخصی و میزان سلامتی ما منتشر می گردد، اما کدام مطالعه یا کدام به اصطلاح سالم ترین الگوی غذایی را باید برای خود انتخاب نماییم؟!

در ظاهر تغذیه بدن ساده می باشد، «تنها باید غذا بخورید»، اما کدام غذاها؟! چه مقدار غذا؟! کدام ماده غذایی تاثیر بیشتری در حفظ و ارتقای سلامتی ما دارد؟ و …

این تنها چندین سوالی است که در ذهن هر فردی قبل از شروع تغییر در برنامه تغذیه ای خود با آن درگیر می باشد، تغییرات الگوهای غذایی حتی با آگاهی از اینکه چه اثرات مفیدی برای ما به همراه خواهد داشت دشوار است.

لذا هنگام تنظیم یک رژیم غذایی مناسب، نیاز به مراجعه به داده های مرجع، دانش مقدار و نوع مواد مغذی موجود در غذاها ضروری می باشد و آشنایی با اندازه های معمول مصرفی می تواند راهنمای مناسبی در آموزش به عموم جامعه باشد.

زهره حسینی

حانیه توتونی

یاسمن پیراحمدی

نیلوفر صفری

محمدرضا شادمند فومنی مقدم

ناشر: سلول

چاپ: اول
نوبت چاپ:  1402

اشتراک گذاری: