انفورماتیک سلامت (جلد اول)

انفورماتیک سلامت

این کتاب به عنوان منبع اصلی درس انفورماتیک 1 و 2 برای مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت و درس انفورماتیک پزشکی برای مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دقیقا براساس سرفصل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با استفاده از منابع معرفی شده تنظیم و عرضه شده است.

  • مبانی انفورماتیک
  • اطلاعات در صنعت مراقبت
  • ارزیابی سلامت الکترونیک
  • پورتال های سلامت
  • سلامت الکترونیک همراه و پایش از راه دور همراه

دکتر مصطفی لنگری زاده
سید محسن طباطبایی
فاطمه مقبلی
آیناز نورانی
فرحناز حامدان

ناشر: انتشارات علوم پزشکی حیدری

قطع: وزیری
چاپ: اول
نوبت چاپ:  1395

اشتراک گذاری: