فرایند کاوی

فرایندکاوی

سیستم های اطلاعات بیش از پیش با فرایندهای عملیاتی در هم تنیده شده اند. در نتیجه، انبوهی از رویدادها توسط سیستم های اطلاعات امروزی به ثبت رسیده است. با این وجود، سازمان ها برای استخراج برخی از داده ها با مشکلاتی مواجه هستند. هدف از فرایندکاوری، استفاده از اطلاعات ثبت شده به منظور استخراج فرایندهای مرتبط با اطلاعات می باشد. برای مثال، کشف خودکار یک مدل فرایند با مشاهده وقایعی که توسط برخی سیستم های سازمانی ثبت شده اند.

  • تحلیل و مدلسازی
  • داده کاوی
  • گرفتن داده
  • برسی انطباق
  • پشتیبانی عملکردی
  • پشتیبانی ابزاری
  • تحلیل فرایندها

دکتر مصطفی لنگری زاده
فاطمه مقبلی
سیدمحسن طباطبایی
مجید نقی پور
حسین اقبالیان آرانی

ناشر: انتشارات علوم پزشکی حیدری

قطع: وزیری
چاپ: اول
نوبت چاپ:  1396

اشتراک گذاری: