• ۱۴۰۳-۰۳-۲۴
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کارآفرینی

دکتر وحید حجتی نیکو

موضوع ارائه: کارآفرینی

ارائه دهنده: دکتر وحید حجتی نیکو