• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

سندرم داون

سندروم داون

موضوع ارائه: سندروم داون

ارائه دهنده: فاطمه عزیزی مقدم _ مونس خیراندیش _ آذین ذره پرور

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

  • معرفی
  • علائم
  • درمان