• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

بیماری پروانه ای

بیماری پروانه ای

موضوع ارائه: بیماری پروانه ای EB

ارائه دهنده: زهرا سادات حقانی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

 

  • چیستی بیماری
  • علل 
  • علایم بیماری
  • زمان مراجعه