• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

آب در آزمایشگاه بالینی

آب در آزمایشگاه بالینی

موضوع ارائه: آب در آزمایشگاه بالینی

ارائه دهنده: نادیا حصاری

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

 

  • معرفی
  • کیفیت و ویژگی ها
  • کاربردها