• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

فناوری واقعیت مجازی مورد استفاده در ولع مصرف سیگار و مداخله سیگار کشیدن

virtual Reality Tecnology Use in Cigarette Craving and Smokking Intervention ارائه دهنده: فرزانه اکبری کامرانی ژورنال کلاب ۱۴۰۰/۷/۱۲