علوم پزشکی وارستگان

با وارستگان، اولین و تنها مرکز آموزش عالی علوم پزشکی غیرانتفاعی کشور بیشتر آشنا بشیم
علوم پزشکی وارستگان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه رشته علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت دانشجو تربیت می‌نماید.

اشتراک گذاری: