• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

استفاده از فرایند اهمیک در نگهداری مواد غذایی

استفاده از فرایند اهمیک در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه: استفاده از فرایند اهمیک در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: شایان سبزبانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲