• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تشخیص و درمان TAY-SACHS

موضوع ارائه: TAY-SACHS DIAGNOSIS AND TREATME

ارائه دهنده:عاطفه صابر

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیفی