• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

استفاده از ماکروویو در نگهداری مواد غذایی

استفاده از ماکروویو در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه: استفاده از ماکروویو در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: نیلوفر فاتحی

استاد راهنما: دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲

  • بیوتکنولوژی در تولید
  • اسیدهای امینه 
  • پپتیدها
  •