• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر مکمل یاری با دارچین بر دیابت نوع ۲

سمینار برتر دانشجویی گروه علوم تغذیه در سال ۱۴۰۱

استاد راهنما: دکتر مریم نوری