• ۱۴۰۳-۰۳-۲۴
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

موضوع ارائه: استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

ارائه دهنده: نازنین نیکخوی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲

  • بیوتکنولوژی در تولید
  • اسیدهای امینه 
  • پپتیدها