• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

آموزش تغذیه و ترویج رفتارهای تغذیه سالم در میان کودکان مکزیکی از طریق بازی های ویدئویی

آموزش تغذیه و ترویج رفتارهای تغذیه سالم در میان کودکان مکزیکی از طریق بازی های ویدئویی

عنوان: Nutritional Education and Promotion of Healthy Eating Behaviors Among Mexican Children Through Video Games: Design and Pilot Test of FoodRateMaster
ارائه دهنده: فریبا سادات آقا سید اسماعیل امیری