• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Rh-incompatibility, HDFN and Diagnosis of fetal RH via cff-DNA

Rh-incompatibility, HDFN and Diagnosis of fetal RH via cff-DNA

موضوع ارائه: Rh-incompatibility, HDFN and Diagnosis of fetal RH via cff-DNA

ارائه دهنده: حوریه تاجیک

استاد راهنما: آقای  دکتر حسین حبیبی

تاریخ ارائه:  آذر ۹۷