بلاگ

اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشار خون

موضوع ارائه: اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشارخون، شایعه یا واقعیت؟

ارائه دهنده: نیوشا صمدی

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: 5 تیر 1400

مشاهده کنید
اشتراک گذاری: