• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشار خون

موضوع ارائه: اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشارخون، شایعه یا واقعیت؟

ارائه دهنده: نیوشا صمدی

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی