تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

موضوع ارائه: تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

ارائه دهنده: نازنین نیکخوی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: