• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

موضوع ارائه: تولید سوخت های زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی

ارائه دهنده: نازنین نیکخوی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲