بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه: بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: علیرضا اسماعیل زاده

استاد راهنما: دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • بیماری از سلول ها
  • معرفی وتاریخچه ی CML
  • طبقه بندی، تشخیص، درمان
  • پیوند سلول های بنیادی
  •   مکانیسم مقاومت به ایماتینیب
اشتراک گذاری: