• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه: بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: علیرضا اسماعیل زاده

استاد راهنما: دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲